-Er wordt gewerkt aan een nieuwe site voor de Halte!

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tot die tijd uiteraard te vinden via facebook!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Doelstelling van de Halte o de Halte wil een veilig inloopplek creƫren voor jongeren. Een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Op die manier leren jongeren om langzamerhand verantwoording te nemen voor hun eigen leven en hun leefomgeving. Door middel van de activiteiten willen we jongeren in contact brengen met identificatiefiguren. Het moet meer zijn dan een plek om te hangen en om je eigen ding te doen. Dit is alleen mogelijk als er een relatie wordt ontwikkeld met de jongeren. Samenwerken, daar willen we aan werken. De maatschappij wordt steeds individueler, maar wat we willen is dat jongeren elkaar leren kennen en leren waarderen. De activiteiten zijn er dan ook op gericht om samen bezig te zijn.

De hoofdlijnen van het beleidsplan o de belangrijkste doelstelling uit het actuele beleidsplan is het realiseren van een sport-/speelkooi voor jongeren. Ontmoeting en (aanmoedigen tot) actief bezig zijn, dat zijn de motieven. Verder experimenteren we met nieuwe werkvormen om nieuwe generaties jongeren te interesseren.

Het bestuur van de Halte

*de bestuursleden vervullen hun rol/taken onbezoldigd.

De huidige activiteiten

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatie over de Halte dehalte@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klik hier om het financieel jaarverslag terug te lezen.